• Amfikaia Farm Guesthouse
  223 4048860 223 4048885 697 7596196

  Preise

  Low Season
  01/06-30/08
  Middle Season
  01/09 - 24/10
  16/03 - 07/04
  14/04 - 30/04
  High Season
  25/10 - 21/12
  07/01 - 19/02
  25/02 - 07/04
  Holidays
  21/12- 06/01
  20/02- 24/02
  08/04- 13/04
  01/05- 04/05
  Wooden houses 35sqm7090100120
  Stone houses 40sqm7090100120
  Stone houses 38sqm Type Α'7595110125
  Stone houses 38sqm Type Β'75100120125
  Stone houses Type Α' & Β'90100125135