• Αγρόκτημα Αμφίκαια Παρνασσός
    223 4048860 223 4048885 697 7596196

    Αποτίμηση πελματογραφικού ελέγχου

    Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο πελματογραφικός έλεγχος και η κινιτική αξιολόγηση της σπονδυλικής στήλης το Σαββατοκύριακο 18-20 Νοεμβρίου στην μονάδα τηλεϊατρικής του αγροκτήματος.Συνολικά  έγινε έλεγχος σε 53 άτομα.

    Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Ιασώ general για την προσφορά του και δεσμευόμαστε ότι ανάλογες κινήσεις θα γίνουν και στο μέλλον.