• Αγρόκτημα Αμφίκαια Παρνασσός
    223 4048860 223 4048885 697 7596196

    Επανέναρξη λειτουργίας!

    Το αγρόκτημα Αμφίκαια λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την δημόσια υγεία και έχοντας ήδη λάβει το σήμα health first σας περιμένει να το χαρείτε αυτό το καλοκαίρι!