• Αγρόκτημα Αμφίκαια Παρνασσός
  223 4048860 223 4048885 697 7596196

  Συνεργασία με τον ιατρό κ Περικλή Γιόβα.

  Το αγρόκτημα Αμφίκαια συνεργάζεται με τον ιατρό κ Περικλή Γιόβα.

  O Περικλής Γιόβας είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και έχει
  > ειδικευθεί στην Εσωτερική Παθολογία. Εκπαιδεύθηκε στο Κέντρο Υπέρτασης
  > του Παν.Αθηνών (Νοσ.”Σωτηρία”). Αντικείμενο της διδακτορικής του
  > διατριβής ήταν η υπέρταση σε παιδιά και εφήβους. Είναι μέλος της
  > Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Υπέρτασης. Παράλληλα, ασχολείται τα
  > τελευταία 18 χρόνια με το χώρο της τηλεϊατρικής και συνεργάστηκε για
  > τη δημιουργία της μονάδας τηλεϊατρικής του αγροκτήματός μας.