• Αγρόκτημα Αμφίκαια Παρνασσός
    223 4048860 223 4048885 697 7596196

    Καλά Χριστούγεννα !! (δυνατότητα εκχιονισμού εάν απαιτηθεί)

    Σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο!

    Να σας υπενθυμίσουμε ότι σε περίπτωση που χρειαστεί υπάρχει δυνατότητα εκχιονισμού του αγροτικού δρόμου που ενώνει την παλαιά εθνική οδό με το αγρόκτημα μας καθώς και διάνοιξης όλων των μονοπατιών του αγροκτήματος!