• Αγρόκτημα Αμφίκαια Παρνασσός
    223 4048860 223 4048885 697 7596196

    Κλέος

    Η α.ε. ΚΛΕΟΣ εισέρχεται στη τρίτη δεκαετία λειτουργίας της η οποία καλύπτει δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και υψηλών τεχνολογιών σε διεθνές επίπεδο.

    Παράλληλα υποστηρίζει ενεργά το αγρόκτημα ΑΜΦΙΚΑΙΑ από την αρχή της ίδρυσης του ιδιαίτερα στον τομέα των περιβαλλοντικών ευαισθησιών και της διευρυμένης κοινωνικής προσφοράς σε αναξιοπαθούσες ομάδες συνανθρώπων μας. Η δυνατότητα προσφοράς που διαθέτουμε όλοι μας είναι άπειρη και χαρίζει ισορροπία στο πνεύμα και τη ψυχή, κάτι το οποίο είναι τόσο αναγκαίο για κάθε σύγχρονο άνθρωπο.
    www.kleos.gr (υπό κατασκευή)