• Αγρόκτημα Αμφίκαια Παρνασσός
    223 4048860 223 4048885 697 7596196

    Logos Associates

    Η Logos Associates είναι η μοναδική εταιρία επικοινωνίας στην Ελλάδα που αξιοποιεί κάθε μορφή του λόγου ως δυναμικό εργαλείο. Με αφετηρία το λόγο και την ορθή χρήση του, σχεδιάζουμε διαφημιστικές καμπάνιες, παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις εταιρικής και πολιτικής επικοινωνίας, ενώ καλύπτουμε πλήρως τις ιδιαίτερες ανάγκες προβολής του επιστημονικού κόσμου.

    Συνδυάζοντας την εμπειρία μας με την ευελιξία, προτείνουμε καίριες στρατηγικές κατευθύνσεις, δημιουργούμε εξειδικευμένες παραγωγές, επιλέγουμε τα κατάλληλα μέσα προβολής και πετυχαίνουμε, μαζί σας, τα αποτελέσματα που επιδιώκετε.

    Ιστοσελίδα: www.logosgroup.gr