• Αγρόκτημα Αμφίκαια Παρνασσός
    223 4048860 223 4048885 697 7596196

    Αποτίμηση πελματογραφικού ελέγχου

    Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο πελματογραφικός έλεγχος και η κινητική αξιολόγηση της σπονδυλικής στήλης το Σαββατοκύριακο 23-25 Μαρτίου  στην μονάδα τηλεϊατρικής του αγροκτήματος.

    Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα το Ιασώ general για την προσφορά του.