• Αγρόκτημα Αμφίκαια Παρνασσός
    223 4048860 223 4048885 697 7596196

    Δωρεάν πελματογραφικός έλεγχος & αξιολόγηση στης σπονδυλικής στήλης από το Ιασώ general!

    Συνεχίζοντας τις δράσεις υγείας,το Σαββατοκύριακο 28-30/11/2014  στους διαμένοντες του αγροκτήματος, θα γίνει δωρεάν πελματογραφικός έλεγχος, καθώς και κινητική αξιολόγηση της σπονδυλικής στήλης,  με την ευγενική χορηγία του Ιασώ general στην μονάδα τηλεϊατρικής του αγροκτήματος.

    θα έχουμε την χαρά να έχουμε  κοντά μας τον υπεύθυνο του iasophysio κ Κώστα Ψαρογιώργο,ο οποίος με τις σημαντικές γνώσεις που έχει στον τομέα της φυσικοθεραπείας θα δώσει την δυνατότητα στους διαμένοντες του αγροκτήματος να του θέσουν τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους .