• Αγρόκτημα Αμφίκαια Παρνασσός
    223 4048860 223 4048885 697 7596196

    Μια μικρή περιήγηση….

    Μια μικρή περιήγηση στον Παρνασσό  σήμερα 7/4/2012 όπως την “βλέπουν” οι web cameras που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή