• Αγρόκτημα Αμφίκαια Παρνασσός
    223 4048860 223 4048885 697 7596196

    Σε επαναλειτουργία οι web cam του αγροκτήματος!

    Μετά από μερικούς μήνες που οι κάμερες του αγροκτήματος ήταν off line λόγω τεχνικών προβλημάτων πλέον είναι σε συνεχή λειτουργία!