• Αγρόκτημα Αμφίκαια Παρνασσός
    223 4048860 223 4048885 697 7596196

    Τεχνικό πρόβλημα με web live cam

    Δυστυχώς μία από τις κάμερες μας και πιο συγκεκριμένα η διπλή κάμερα που κοιτά προς τον Παρνασσό παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και η επισκευή της επειδή θα γίνει στο εξωτερικό θα διαρκέσει περίπου ένα μήνα.

    Μπορείτε να βλέπετε “ζωντανά” το αγρόκτημα πατώντας  εδώ για την κάμερα που κοιτά προς την πλευρά της Αμφίκλειας και πατώντας εδώ  την κάμερα που κοιτάει προς τον κάμπο της Τιθορέας.