• Αγρόκτημα Αμφίκαια Παρνασσός
    223 4048860 223 4048885 697 7596196

    Wi Fi στο Αγρόκτημα Αμφίκαια

    Aπό το Σεπτέμβριο του 2009 υπάρχει η δυνατότητα wifi σε όλους τους χώρους του αγροκτήματος.