• Αγρόκτημα Αμφίκαια Παρνασσός
    223 4048860 223 4048885 697 7596196

    Εκδήλωση του δικτύου καταστημάτων Γερμανός στο αγρόκτημα μας

    Την Κυριακή 7 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση της εταιρίας Γερμανός στο αγρόκτημα μας.

    Σας παραθέτουμε μερικές φωτογραφίες από την εκδήλωση