• Αγρόκτημα Αμφίκαια Παρνασσός
  223 4048860 223 4048885 697 7596196

  Ξεγελώντας την υπέρταση…

   

  “Ξεγελώντας την υπέρταση” είναι ο τίτλος ενός πρωτότυπου, ειδικά
  > σχεδιασμένου εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας 45 λεπτών που θα
  > πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Μαϊου στις εγκαταστάσεις του
  > αγροκτήματος “Αμφίκαια”. Ο Περικλής Γιόβας συντονίζει ένα διαδραστικό
  > εκπαιδευτικό “παιχνίδι” για την παρακολούθηση της αρτηριακής μας
  > πίεσης, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της υπέρτασης. Η συμμετοχή
  > στο πρόγραμμα είναι δωρεάν, ως μία προσφορά του αγροκτήματος στους
  > διαμένοντες που επιθυμούν να γνωρίσουν περισσότερα για τον Νο1
  > καρδιαγγειακό κίνδυνο